İkinci el otomobilde 6 ay ve 6 bin km şartı Resmi’leşti

İkinci el otomobiller ilk tescil tarihlerinden geçerli olmak üzere 6 aylık süre ve 6 bin km şartı yerine getirilmeden satılamayacak. “İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin,” 2. el otomobil alım satımını sınırlayan ikinci el otomobilde 6 ay ve 6 bin km zorunluluğu uygulaması; Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi. İkinci el otomobilde 6 ay ve 6 bin km şartı 1 temmuz tarihinden sonra alınan araçları kapsarken, öncesindeki alımların satışı için süre verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Yeni düzenlemede 1 Temmuz tarihinden önce satın alınmış olan araçların 15 Eylül 2022 tarihine kadar satılabilme serbestisi getirildi.

Resmi Gazete’deki Yönetmelik ne diyor:

“MADDE 1-13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

İkinci el otomobilde 6 ay ve 6 bin km şartı ile “Pazarlama ve satış kısıtlaması” getirildi.

GEÇİCİ MADDE 2-(1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2)İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.”

Şirketler 1 Temmuz’dan sonra aldıkları araçları 6 ay satamayacak. Öncesinde alanlar ise 15 Eylüle kadar satabilecek.

Bu düzenleme piyasayı nasıl etkileyebilir?

İkinci el otomobilde 6 ay ve 6 bin km şartı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki bunun piyasanın yeni durumunu nasıl şekillendirebilir.

Galeriler başta olmak üzere tüzel kişilikler üzerine olan araçların alım satım sınırlaması, piyasada araç yokluğu yaratabilir. Bu durumda sadece pazarlama şirketlerinin eleman araçları satışa çıkabilecek. Yoksa 6 ayda 6 bin km menzili kimler yapabilir ki, hele bu benzin fiyatlarıyla!

“Yatırım” amacıya da olsa araç alanların, bu araçları elden çıkaramayacak olması, yeni araç alımlarında bireysel alıcıların alım şansını artırır.

Bireysellerin yapacağı alımların sınırlama kapsamı dışında kalması, piyasayı kısmen de olsa besler.

Otomobil ticaretine yönelik geçici düzenlemeler yerine, kalıcı çözümlere gidilmesi düşünülmeli. Vergilerde de aynı yaklaşım benimsenmeli.

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.