İthal lastiklere kg başına 0.50 dolar

Türkiye’ye ithal edilen otomobil, otobüs, kamyon, hafif ticari araç, zirai araçlar ve ağır iş makinelerinde kullanılan ithal lastiklere ek gümrük vergisi getiriliyor.

Yerli üretimi desteklemek amacıyla çıkarıldığı belirtilen yeni vergi ile ithal lastikler kg başına artı 50 sent Gümrük Vergisi’ne tabi olacak. Bu durumda 10 kg ağırlığındaki bir lastikte 25 TL maliyet artışı gerçekleşecek.

Alınan bilgilere göre geçtğimiz yıl Türkiye’deki otomobil lastiği ithalatı 11 milyon adetlere, kamyon lastiği ithalatı ise § milyon 250 bin adetlere yükseldi. Türkiye lastik ithalatında birinci sırada Romanya geliyor.

Türkiye otomotiv sanayiinin en önemli gider kalemlerinden olan lastikte yaşanan maliyet artışının sektörü etkileyeceği belirtiliyor.

Tebliği değişikliği Bakanlar Kurulu’na gönderilecek ve kararı Bakanlar kurulu verecek.

İŞte Bakanlar Kurulu’na gönderilen yeni düzenleme:

Yerli lastik üreticileri zarar gördüğü için

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme için şu açıklama yapıldı:

“Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından lastik ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.”

Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, janta takılı halde gelen ve 87.08 tarife pozisyonu altında yer alan dış lastikler dahildir.

“Yerli üretimi temsil niteliğini haiz bir kısım firmalardan alınan ekonomik göstergeler kullanılarak hazırlanan inceleme raporu” tanımlamasıyla, konunun yerli üreticilerin gündeme getirdiği bir husus olduğuna vurgu yapılıyor.

Yapılan inceleme sonrasında ithalatın ön plana çıktığı, bu nedenle yerli üreticilerin işlerinin bozulduğu, bu konuda ithalatı grenleyecek tedbir alınmazsa geri dönüşü zor zararlarla karşılaşılacağı hükmüne varılmıştır.

200 gün, kg başına 0,50 dolar ek vergi getiriliyor

Soruşturma tamamlanana kadar ithal lastiklerin ithalat hızını kesme amaçlı ek vergilendirme hayata geçirildi. 200 gün süresince Türkiye’Ye gelecek ithal lastikler kg bayına 0,50 dolar ek vergi ödeyecek.

Konuyla ilgili tebliğde şu açıklamaya yer verildi:

“İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, inceleme konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına, söz konusu ürünlerin ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin “kilogram başına 0,50 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.”

Bu düzenlemeyle 10 kg ağırlığındaki ithal lastik fiyatı 25 TL civarında artış gösterecek. 5 dolar ek vergi ve buna eklenen yüzde 18 KDV üst üste konduğunda lastik satışlarını ve ana sanayiiyi ek maliyetle karşı karşıya getirecek.

Düzenlemenin Bakanlar Kurulu tarafından kabulüyle otomobil ve kamyon-otobüs lastiği üretimi yapan Türk şirketlerin özellikle büyük iş makineleri lastiklerini ithal ettikleri ve onların da bu artıştan etkileneceği belirtiliyor.

Bir otomobil lastiği kaç kilogram?

15 inçlik bir lastiğin ağırlığı yaklaşık olarak 6,5 kilograma denk geliyor. 17-18 inçlik bir lastiğin ağırlığı ise yaklaşık 7-8 kilogram. 19 inçlik bir lastik 9 kilogram ağırlığındayken, 20 inçlik bir lastik 15 kilogram ağırlığında.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.