Rekabet Kurumu devir işlemleri tamamlansın dedi

TMSF'nin yürüttüğü BMC'nin satışında Rekabet Kurumu kararı da belli oldu.

Rekabet Kurumu internet sitesinden yapılan açıklamada, "işlemlerin devam ettirilmesi ve BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Es Mali Yatırımlar AŞ'ye devrine izin verildiği belirtiliyor.

 

İşte REKABET KURUMU'NUN BMC SATIŞI HAKKINDA KARARI:

 

Bildirimde bulunan taraf(lar)ın, işlemin kapsamı ile ilgili açıklamalarına aşağıda yer verilmektedir : 

 

işbu bildirim, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, amme borçlusu BMC Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşturulan BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. maddesi hükmü ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Malı cuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla satışı kapsamında, Es Mali Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin teklif vermek suretiyle katıldığı ihaleyi kazanması ve ihale Şartnamesi'nde düzenlenen tüm işlemlerin tekemmül ettirilmesi kaydıyla, BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün Es Mali Yatırım Anonim Şirketi tarafından devralınması işleminden ibarettir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.