Otomotivciler ÖTV matrahını olumlu ama yetersiz buldu

Türkiye’deki bütün otomobil markalarının satış ve distribütörlük şirketlerinin üye olduğu ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) adına aynı zamanda Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan ve CEO’su da olan Başkan Ali Bilaloğlu bir açıklama yaptı.

Bilaloğlu açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“4 Kasım 2016 itibariyle sektörümüze uygulanan ÖTV oranları belirlenirken, yalnızca motor hacmine göre değil matraha göre de uygulanan oranların değiştiği bir sisteme geçilmiştir.

2018 yılında artan faiz, kur ve volatilite birçok regülasyona tabi olan, ürünleri ve satış sonrası hizmetleri sunma çalışmalarında orta-uzun vadeli planlamaya ihtiyaç duyan otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırdı.

Ali Bilaloğlu-ODD Başkanı, Doğuş Otomotiv YK Başkanı ve CEO’su

Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı 2018 yılı Ağustos ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 35 bin 174 adet olurken, toplam pazar 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 455 bin 943 adet oldu. Otomotiv pazarı ilk çeyreği yüzde 2 artışla tamamlarken, ikinci çeyrekte yüzde 20’lik daralma gerçekleşmişti.

Döviz kurlarında son dönemde yaşanan beklenmedik artışlar ve dünyada artan korumacı politikalar sektörümüz yönünden süreci zorlaştırdı. Otomotiv sektörü için uzun vadeli öngörülebilirlik elbette önemli bir unsur. İç pazar dinamiklerinin yanı sıra sanayisiyle, ülke genelinde yarattığı istihdamla, ilişkili sektörlere kattığı ivme ile lokomotif sektör konumundaki otomotiv sektörünün gelişiminin desteklenmesi büyük önem taşıyor.

Sektörümüz memnuniyetle karşıladı

Bu bakımdan sektörümüzün memnuniyetle karşıladığı bir gelişme oldu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132) ile 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları güncellendi.

En alt vergi dilimi olan motor hacmi 1.6 altında bulunan ve ilk matrah sınırında yer alan çok sınırlı sayıda araç kalmıştı. Bu durum tüketicilere de otomobile ulaşım noktasında olumsuz yansıdı. Sektörümüzce ihtiyaç duyulan düzenlemeleri kamu ile paylaşırken bu konuyu da dile getiriyorduk.

Otomotiv sektörüne uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) oranını belirleyen matrahlardaki bu artış, otomobil alma noktasında olan tüketiciler için olumlu bir gelişme.

Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki, sadece otomotiv sektörü değil, genel olarak tüm sektörlere baktığımızda, vergilerin yanı sıra Tüketici Güven Endeksi ve döviz kurlarındaki belirsizlik sektörler için çok önemli bir gösterge. TÜİK verilerine göre Tüketici Güven Endeksi yıla 72,3 seviyelerinde başlamışken Eylül ayında 59,3 seviyesine geriledi. Dolayısıyla, Türk lirasındaki oynaklığın azalması ve istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve karar alıcıların da güven endeksinin artmasına yönelik kararları ve aksiyonları, ekonomik güvenin yukarı taşınmasını sağlayacaktır. Bu da sadece otomotiv sektörü değil, diğer sektörler için de oldukça olumlu bir gelişme olacaktır.

Ayrıca hurda indirimi de sektörde uzun zaman beklenen bir konu idi. Hayata geçirildi fakat etkisi çok kısıtlı oldu. Bunun başlıca nedeni benzer şekilde sadece en düşük ÖTV dilimine giren modellerin çok sınırlı olmasıdır. Bu nedenle tüketicilerin bu fırsattan yararlanma imkanı çok kısıtlı. Benzer matrah düzenlemesinin burada da yapılması gerekiyor. Matrahın artırılması ile hurda indiriminden faydalanan model sayısı artacak ve etkisi yükselecektir.

Diğer ihtiyaçlar ise taşıt kredilerine uygulanan vadelerin uzatılması ve ticari araçların kiralanmasına imkan tanıyacak düzenlemenin yapılmasıdır. Ticari araçlara kiralama imkanı verilmesi küçük-orta işletmeler için çok önemli bir konudur.

Otomotiv sektörüne Devletimizin vermiş olduğu bu destek, sektörümüzde olumlu bir hava yaratılmasını sağlarken, sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.”

E. Ali Bilaloğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
Otomotiv Distribütörleri Derneği

Leave A Reply

Your email address will not be published.