Elektrikli araç ithalatına yeni düzenleme

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında bazı elektrikli araçların ithaline ilişkin yeni bir tebliğ yayınlandı. Tebliğe göre, gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan hibrit araçların ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesi aranacak. AB ve STA dışı ülkelerinden gelecek elektrikli araçları satanların da yeni bazı kriterleri karşılamaları gerekiyor.

Hem benzinli hem de elektrikli motora sahip hibrit otomobillerin; AB ve Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelerden ithalatı Sanayi Bakanlığınca verilecek izinle yapılacak.

Önlemin özellikle Çin’den ithal edilecek hibrit otomobilleri frenleme yönünde etki etmesi bekleniyor. Tebliğ 29 Aralık itibariyle geçerli olacak. O tarihe kadar normal ithalat devam edecek.

3. ülkelerden gelecek elektrikli araçlara nasıl izin verilecek

Sanayi Bakanlığı veya ilgili kuruluş tarafından verilecek izinlerin alınabilmesi için “eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili serbest ticaret anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi” ile ithal edilmesi isteniyor.

İzin içinse ithal edilecek araçların satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Ayrıca, elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olanların

  • TSE veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,
  • Her bir marka için Türkiye’de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi,
  • Üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması
  • Araç batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı taahhütname

koşullarının tümünen karşılanması gerekiyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.