BDDK Türkiye’de üretilen elektrikli araç taşıt kredilerinde limit artırdı

Otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir karar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tarafından yayınlandı.

Yeni karar ile elektrikli araç taşıt kredilerine ilişkin sınırlar genişletildi, vade ve vade tutarları uzatıldı.

BDDK’nın konu ile ilgili kararında şu bilgiler veriliyor:

“-Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

a) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

Son fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

– Son fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup üç milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

– Son fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup dört milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

– Son fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine,

Taşıt kredi tutarları da yükseltildi

b) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;

 • Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşmamasına,
 • Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup üç milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına,
 • Nihai fatura değeri üç milyon Türk Lirasının üzerinde olup dört milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına,
 • Nihai fatura değeri dört milyon Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına,
 • Nihai fatura değeri beş milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenmesine,
 • karar verilmiştir “

 

BDDK Eelektrikli taşıt kredisi düzenlemesi yorumları:

Konuyla ilgili görüştüğümüz isminin açıklanmasını istemeyen otomotiv, finans ve pazarlama disiplininden kaynaklar konuyu değerlendirdi:

 

 • Düzenleme tamamen TOGG üretimini ve satışını desteklemek için düzenlemiş
 • Türkiye’de elektrikli araç hamlesini kuvvetlendirecek bir adım olarak değerlendirilmeli.
 • TOGG’u piyasadaki konumunu daha da kuvvetlendirecektir.
 • TOGG televizyon reklamlarına da başlamıştı, yeni kredi düzenlemesi ile doğrudan tüketicilerle daha fazla buluşma imkanına sahip olur. Önü açıldı.
 • TOGG fiyatlarına zam gelecektir.
 • TOGG T10X modelinin çift motorlu üst versiyonu da kredi vade ve tutar kapsamına alınıyor.
 • Özellikle Çinlileri Türkiye’de elektrikli araç yatırımı yapmaya özendirici, teşvik edici bir destek denebilir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.